ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

 

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α    Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν         ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

(υπό συνεχή ανανέωση)

platform

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΔ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΔ

 

ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΔ

 

 

ΥΛΙΚΟ ΙΕΠ

=> ΙΕΠ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ, Προγράμματα καλλιέργειας δεξιοτήτων, Υλικό ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ Σχολείων )

011.png
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 21+ / Ι Ε Π