ΣΕΕ Α/ΘΜΙΑΣ

  • ΠΕ 60  ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΣΟΛΑΚΗ ΚΥΡIΑΚΗ ΠΕ60, CV

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ60,

ΤΣΑΓΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ60,

 

  • ΠΕ 70  ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ZOΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΕ70, CV

ΚΑΡΑΦΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΕ70, CV

Δρ. ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΠΕ70, CV

ΚΙΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ, CV

ΚΟΛΕΣΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΠΕ70, CV

Δρ. ΚΟΛΟΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΕ70,

Δρ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΠΕ70, CV

Δρ. ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΕ70, CV

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕ70, CV

ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΕ70, CV