ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ. ΕΡΓΟΥ

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Εκπ. Έργου Σχ. μον. / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΕΠ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Ε. ΣΧ. Μον. / ΙΕΠ

FAQs – AEE /10  2 2021 – pdf / ver2 FAQs_IEΠ_24 2 2021 AEE

Oδηγοί και Εργαλεία για την ΑΕΕ από το ΙΕΠ

Oδηγός Αξιολόγησης (ΙΕΠ)

Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης για:


Πρόσθετο Υλικό:

 

 

 

 

αξιολογηση εκπαιδευτικού έργου