ΣΕΕ κοινών ειδικοτήτων

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΕ86

CV

  • ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – Δρ. ΡΗΓΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ11

 

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ70

 

  • ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ06

CV

  • ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – Δρ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ70