ΠΕ06

 

ss.jpg
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΕ06

        1η ημέρα / https://www.youtube.com/watch?v=6OAfao84QDw

         2η ημέρα / https://www.youtube.com/watch?v=iv3fVAneemc

 

Ακολουθεί όλο το υλικό των 2 ημερών της τηλεδιημερίδας

ΗΜΕΡΑ 1 , ΗΜΕΡΑ 2