Βίντεο

ΑΒΟVE & BEYOND (ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ)

 

 

  • Πώς το σχολείο σκοτώνει τη δημιουργικότητα

https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity

  • Φέρτε την επανάσταση της μάθησης

https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution

  • Διδάσκοντας ένα παιδί κάθε φορά

https://www.ted.com/talks/shukla_bose_teaching_one_child_at_a_time