Αποθετήριο

  • Οι 3 Παρουσιάσεις για το ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,  το Κ.Ε.Σ.Υ και για τις νέες υποστηρικτικές δομές εκπαίδευσης κατά την 1η ενημέρωση Δ/ντών Εκπ/σης , Δ/ντών και Προϊσταμένων των Σχολικών μονάδων της Περιφ. Εκπ/σης Στ. Ελλάδας, αρμοδιότητος του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Eλλάδας.

 

  1. ΠΕΚΕΣ_Στερεάς Ελλάδας
  2. Κ.Ε.Σ.Υ.
  3. OΜΑΔΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

-//-