Περιγραφική Αξιολόγηση

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ για την Περιγραφική Αξιολόγηση

Οδηγίες και απαραίτητα έγγραφα

«Επιμόρφωση (ΙΕΠ) για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρ. Εκπαίδευση»   (Πρόγραμμα , & Απόφαση Αποδέσμευσης & το υλικό της Πράξης ΕΣΠΑ)

Αποφάσεις Ημερίδων Περιγραφικής Αξιολόγησης, από το

ΠΕΚΕΣ Στ. Ελλάδας ανά Νομό αρμοδιότητας :

EYBOIA

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

ΦΩΚΙΔΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

– H   Παρουσίαση  των ΣΕΕ προς τους Δ/ντές Γυμνασίων Δ` κύκλου Περιγραφικής Αξιολόγησης ΙΕΠ

– Η   Παρουσίαση των ΣΕΕ προς τους Δ/ντές Α/θμιας  Δ` κύκλου Περιγραφικής Αξιολόγησης ΙΕΠ

– Οι Παρουσιάσεις των ΣΕΕ Προσχολικής Αγωγής για την Περιγραφική Αξιολόγηση ΙΕΠ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση απογραφικών για τον Δ’ κύκλο  (Διευθυντών) και οδηγίες σε video