Επιμορφωτικά Σεμινάρια και Ημερίδες του ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας_Υλικό και Βεβαιώσεις Συμμετοχής