Αποχαιρετιστήρια Επιστολή & Συνοπτική Έκθεση Πεπραγμένων ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας