Διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΠΕΚΕΣ για την Πολλαπλή Νοημοσύνη