Εκδήλωση – «Σχολείο & Οικογένεια» / Γυμν. Βαθέος 4-11-2019