Μήνας: Ιανουάριος 2019

Επιμόρφωση Σ.Ε.Ε.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Σ.Ε.Ε. (eye-Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Εγκύκλιος, Οδηγός Υλοποίησης) Υλικό επιμόρφωσης Αφίσα Δελτίο Τύπου_Επιμόρφωση Συντονιστών ΕΕ_ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας

Υλικό ενημέρωσης σχ. μονάδων

Οι 3 Παρουσιάσεις για το ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,  το Κ.Ε.Σ.Υ και για τις νέες υποστηρικτικές δομές εκπαίδευσης κατά την 1η ενημέρωση Δ/ντών Εκπ/σης , Δ/ντών και Προϊσταμένων των Σχολικών […]